Kehitysyhteistyö

TEPin kehitysyhteistyöhankkeilla parannetaan kehitysmaiden perustoimeentuloa, naisten asemaa ja ympäristön tilaa edistämällä paikallisia voimavaroja hyödyntävää luotettavasti toimivaa, yksinkertaista, vähän pääomaa ja energiaa vaativaa tekniikkaa. Pääpaino on opetuksessa ja siihen liittyvissä välinehankinnoissa.

TEPlaatikkokeitin_pieni.JPG