Inhimillinen insinööri

Työpaja tekniikan alan opettajille ja opiskelijoille sekä muille asiasta kiinnostuneille

[Ohjelma] [Ilmoittautuminen] [Taustaa]

Aika: Lauantai 13.10. 2007 klo 10-16
Paikka: Hanasaari, Espoo
Järjestää: Tekniikka Elämää Palvelemaan ry (TEP)

Tavoite: Keskustelu tekniikan opetuksen eettisistä ulottuvuuksista

Ohjelma:


10:00 Avauspuheenvuoro
         prof. Claus Montonen, Helsingin yliopisto

10:15 Etiikan huippuyliopistot  - katsaus etiikan rooliin ulkomaisissa yliopistoissa
        prof. emer. Veikko Porra, TKK

10:45 Energiavalintojen globaalit vaikutukset - ihmisten tasa-arvon, kestävän ja rauhanomaisen kehityksen näkökulma
        DI Mia Ala-Juusela, VTT

11:15 Globaali kylä ja globaali sirkus - kommunikaatioteknologia ja etiikka
        tutk.prof. Ilkka Norros, VTT

12:00 Lounas

13:00 Musiikkia
        Serpentti-seitsikko

13:20 Etiikka insinöörikoulutuksessa - johdatus ryhmätöihin
        prof. Riitta Smeds, TKK

13:30 Ryhmätyötä (kahviakin)

15:00 Ryhmätöiden purku ja loppukeskustelu
        vetäjänä Riitta Smeds
Ilmoittautuminen ja lisätietoja:

Työpajaan ovat tervetulleita kaikki asiasta kiinnostuneet.
Ilmoittautuminen 30.9. mennessä Risto Kekkoselle sähköpostilla helena.risto.kekkonen[ AT ]kolumbus.fi tai puhelimitse (09-679068, 050-3766267).

Lisätietoja antavat mielellään myös muut järjestelytyöryhmän jäsenet:

Mia Ala-Juusela (etunimi.sukunimi@vtt.fi, 020-722111)
Claus Montonen (etunimi.sukunimi@vtt.fi, 09-19150680)
Ilkka Norros (etunimi.sukunimi@vtt.fi, 020-722111)
Veikko Porra (etunimi.sukunimi@tkk.fi, 050-9119832)Taustaa:

Tekniikan kehittyminen tekee ihmisten elämästä yhä syvemmin teknologian välittämää, ja tekniikan ammattilaiset ovat ihmisten ajattelu- ja toimintatapojen muokkautumisessa avainasemassa. Tekniikan mahdollisuudet kasvavat jatkuvasti, mutta tämä pätee niin hyvässä kuin pahassakin. On erittäin tärkeää, että uusien sukupolvien insinöörit omaksuisivat jo opiskeluaikanaan korkeat eettiset periaatteet ammattinsa harjoittamisessa ja suuntaamisessa.

Tekniikan opetuksessa sen eettiset ulottuvuudet jäävät kuitenkin nykyään jotakuinkin vaille huomiota. Teknillisessä korkeakoulussa järjestettiin joidenkin vuosien ajan eettistä keskustelua stimuloivia, parhaimmillaan erittäin antoisia luentosarjoja, mutta tämä käytäntö pääsi katkeamaan pari vuotta sitten. Tietojemme mukaan tällaista osiota ei sisälly tällä hetkellä muidenkaan tekniikan oppilaitosten opetukseen.

Yhdistyksemme Tekniikka elämää palvelemaan ry vaikutti aikanaan edellä mainittujen TKK:n etiikkaluentosarjojen käynnistämiseen. Edistääksemme tekniikan etiikan pohdintaa korkeakouluissa ja muissa oppilaitoksissa järjestämme Espoon Hanasaaressa 13.10.2007 työpajan "Inhimillinen insinööri", johon ovat tervetulleita niin opettajat ja opiskelijat kuin muutkin asiasta kiinnostuneet. Tarkoituksena on keskustella etiikan sisällyttämisestä opetusohjelmiin ja ideoida sisältöjä luentosarjoille tai muille opetusmuodoille, joita osanottajat voivat pyrkiä toteuttamaan omilla tahoillaan.

Olemme saaneet tilaisuuden järjestämiseen tukea Opetusministeriöltä, minkä ansiosta tapahtuma on osanottajille maksuton.