Tekniikka elämää palvelemaan

HUOM! Näitä sivuja ei enää päivitetä ja ne tulevat poistumaan lähitulevaisuudessa. TEPillä on uudet kotisivut osoitteessa tekniikkaelamaapalvelemaan.fi

TEP on tekniikasta, sen vaikutuksista ja uudenlaisesta suuntaamisesta kiinnostuneiden yhdistys, joka toimii: