Tekniikka elämää palvelemaan

TEP on tekniikasta, sen vaikutuksista ja uudenlaisesta suuntaamisesta kiinnostuneiden yhdistys, joka toimii:
Tule mukaan TEPin toimintaan!

Tiedottamaan
Vaikuttamaan
Varainhankintaan Kehitysyhteistyöhankkeisiin