Toiminta

TEP edistää luonnon kiertokulkuihin mukautuvia ja globaalia tasa-arvoa lisääviä teknisiä ratkaisuja yhteistyössä ja verkostuen muiden organisaatioiden kanssa. Toiminnan pääalueet ovat asevarustelun vähentäminen ja rauhan edistäminen, uusiutuvien energialähteiden käytön edistäminen ja muu ekologisesti ja sosiaalisesti kestävä teknologia, tekniikan etiikka sekä kehitysyhteistyö.

TEP painottaa kestävän ja luontoa säästävän kehityksen mukaisen elämäntavan merkitystä ja muuhun kuin kulutukseen perustuvien elämänarvojen löytämisen tärkeyttä.