Kestävä teknologia

Yhteistyössä muiden kansalaisjärjestöjen kanssa TEP toimii kestävän teknologia- ja energiastrategian puolesta painottaen vaihtoehtoisten uusiutuvien energialähteiden käyttöä ja energian säästämistä. Keskeisessä asemassa ovat yhdyskunta- ja ympäristösuunnittelu, rakentamisen ja liikenteen teknologiat sekä kehitysmaihin soveltuva kestävä teknologia.