Yhdistys

Tekniikka elämää palvelemaan ry:n tarkoituksena on edistää rauhaa sekä tieteen ja teknologian vastuullista käyttöä. Yhdistys vastustaa asevarustelua ja etsii varustelutuotannolle rauhaa palvelevia sekä elämää suojelevia vaihtoehtoja. Yhdistyksen tavoitteena on edistää eettistä tietoisuutta, oikeudenmukaisuutta, kestävää kehitystä sekä tietoisuutta koko ihmiskuntaa koskevista globaaleista ongelmista. Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys järjestää kokouksia, harjoittaa tiedotus-, kasvatus- ja julkaisutoimintaa ja tekee esityksiä viranomaisille toimintaansa liittyvissä asioissa. Yhdistys edistää ekoteknologian tuntemusta ja käyttöönottoa erityisesti kehitysmaissa mm. tukemalla kehitystoimintaa sekä käynnistämällä ja ylläpitämällä osaltaan sen mukaisia kehitysyhteistyöprojekteja. Yhdistys ylläpitää yhteyksiä muihin samoja tarkoituksia edistäviin järjestöihin. Yhdistys on puoluepoliittisesti ja uskonnollisesti sitoutumaton.