Sotako sosiaalipolitiikkaa?

Psykologien Sosiaalinen Vastuu, Tekniikka elämää palvelemaan, Lääkärin sosiaalinen vastuu, Rauhankasvatusinstituutti ja PAND Taiteilijat rauhan puolesta toivottavat Sinut tervetulleeksi YK-viikon merkeissä seminaariin

Sotako sosiaalipolitiikkaa?

Torstai 14.10.2010. Kahvitilaisuus klo 17, seminaari klo 18- 20.30.
Hotelli Arthur, Mäen sali, Vuorikatu 19, Helsinki

Kuva on voimakas ilmaisuväline. Mutta miten totuudellinen on kuvan välittämä tarina nykysodista? Koulu muokkaa nuorten käsitystä maailmasta. Miten totuudellista tietoa oppikirjat välittävät maailmasta, jonka historia ja nykyhetki on täynnä sotia?

Kuulemme kaksi alustusta:

Tutkija Noora Kotilainen: Sotien nykykuvasto sodan humanitarisoijana

Opettaja Pia Mikander: Sodan kuvaukset Suomen oppikirjoissa

Sanotaan, että yksi kuva kertoo enemmän kuin tuhat sanaa. Valokuvilla voidaan antaa ihmiskasvot tapahtumille, jotka pelkästään kirjoitettuina tuntuisivat meistä abstrakteilta, jotka uhrilukuineen olisivat pelkkää tilastotietoa ja liian kaukaisia tai mittavia käsitettäviksi. Kuuluisa sotakuvaaja James Nachtwey on todennut, että yksi valokuvan päätehtävistä on täydentää ja tukea humanitaarista työtä.

Kysymme tutkija Noora Kotilaiselta, millaisina tuhat kuvaa esittävät meidän aikamme sodat. Millaisilla prosesseilla mielikuvaamme sodasta muokataan? Miten sotien kuva-arkistot kootaan, miten niitä ylläpidetään ja käytetään? Pohdimme, miten tämä nykykuvasto tukee tai haittaa humanitaarista työtä.

Opettaja Pia Mikander on tutkinut, mitä suomalaiset nuoret oppivat sodista koulussa. Miten sotia kuvataan ja selitetään käytössä olevissa oppikirjoissa. Mistä näkökulmasta sotia niissä käsitellään? Mitä on otettu mukaan, mitä mahdollisesti jätetty pois? Millaisen sijan rauhantyö niissä saa?