Metallimalmikaivosten vesistövaikutukset

Metallimalmikaivosten vesistövaikutukset

kuva pdf-muodossa

Metallimalmikaivosten vesistövaikutusarvio

Arvio on tehty kevään 2013 tilanteen mukaan. GTK:n silloisen metallimalmikaivoskartan päälle on arvioitu kustakin kaivoksesta tulevaa vesistövaikutusta. Arvio on tehty suhteessa louhintamäärään, siis suurista kaivoksista enemmän ja pienistä vähemmän vesistövaikutusta. Arvio on yleispiirteinen, siinä ei ole huomioitu louhittavan malmin ympäristöominaisuuksia, eikä kaivoksen “luotettavuusastetta”. Arvio on tehty siten, että normaalien lupaehtojen puitteissa todennäköisesti aiheutuisi tuon suuruiset vaikutukset. Talvivaaran nykyiset vesistövaikutukset ovat jo kartassa esitettyä suuremmat luvattoman toiminnan takia.

Arvion on tehnyt Lasse Flöjt