Lehdistötiedote: Ydinvoimapäätösten taustaselvitykset

Lehdistötiedote                         Julkaisuvapaa          24.4.2010 klo 6

Tekniikka elämää palvelemaan ry vetoaa Eduskuntaan luotettavien taustaselvitysten tekemiseksi ydinvoimapäätöksen pohjaksi: Energiaratkaisua ei tule tehdä ilman luotettavia taustaselvityksiä

Eduskunta ratkaisee äänestämällä hallituksen ehdotuksen kahdesta reaktorista. Päätös siitä, onko lisärakentaminen “yhteiskunnan kokonaisedun mukaista” tulee perustaa luotettaviin ja kattaviin taustaselvityksiin eri vaihtoehtojen vaikutuksista varsinkin, kun Yleisradion teettämän mielipidetiedustelun mukaan enemmistö suomalaisista vastustaa ydinvoiman lisärakentamista. Kiirettä ei ole; Loviisan reaktoreiden käyttö päättyy vasta 2027 ja 2030, Olkiluodon paljon myöhemmin. Maan tulevaisuuteen ratkaisevasti vaikuttavaa päätöstä ei saa tehdä hätiköiden.

On ehdittävä selvittää kaikkien, myös 0-vaihtoehdon osalta, positiiviset ja negatiiviset vaikutukset tulevaisuuteen, työllisyyteen, alueelliseen kehitykseen, investointeihin, talouteen, turvallisuuteen, jäteongelmaan. Tulee myös tutkia Olkiluoto 3:n tähänastiset vaikutukset ja miten lupaukset, joiden perusteella myönteinen periaatepäätös tehtiin, ovat toteutuneet. Selvitysten valmistuttua tulee nykyaikaisessa demokratiassa käydä perusteellinen kansalaiskeskustelu.

Esimerkkinä pelottavasta puutteellisuudesta ydinvoimahankkeiden kustannuksia laskettaessa on, ettei purkukustannuksia ole otettu mukaan laskuihin. Ne olivat Suomen reaktoreita vastaavan Connecticut Yankee -reaktorin (USA) tapauksessa rakentamiskustannuksiin verrattuna noin kaksinkertaiset. Suomessa ydinjätehuoltoon on rahastoituna 1,5 miljardia euroa. Rahaston pitäisi olla pelkästään toiminnassa olevien laitosten purkamisen osalta kymmenkertainen, eikä varoja pitäisi olla lainassa yhtiöillä. Myös ydinvahinkovastuu on saatettava kansainväliselle tasolle.

Lupa OL3:n rakentamiselle annettiin, koska TVO:n mukaan ydinvoiman lisärakentaminen oli yhteiskunnan kokonaisedun mukaista; se oli edullisin sähköntuotantomuoto, ympäristövaikutuksiltaan erityisen hyvä, edisti energian huoltovarmuutta ja sen rakentamisen työvoimasta olisi yli puolet suomalaisia. Kun Olkiluoto 3 -reaktorista tehtiin päätöstä eduskunnassa, luvattiin kivihiilen käytön rajoittamista, laajaa energiansäästöohjelmaa ja laajoja satsauksia uusiutuvaan energiaan. Mikään näistä lupauksista ei toteutunut päätöksen jälkeen.

Lisätietoja: Jouko Niemi jouniemi(ät)kaapeli.fi

Lehdistötiedote ydinvoiman purkukustannuksista

Teematiedote 1/2010 Suomen energiaratkaisut