Lehdistötiedote: Ydinvoimapäätöksen lykkäämisen perusteluja

Lehdistötiedote                                   Julkaisuvapaa        31.3.2010

Yleisradion teettämän tuoreen mielipidetiedustelun mukaan yli puolet suomalaisista vastustaa ydinvoiman lisärakentamista. Vaadimme kansanedustaja Kauniston ja vihreiden tavoin ydinvoimapäätöksen lykkäämistä yli vaalien, jotta asiasta ennätetään käydä kunnollinen kansalaiskeskustelu. Tälle on useita perusteluja:

- Nykyisten ydinvoimaloiden korvaaminen ei ole vielä ajankohtaista.

- Ydinjätteen loppusijoitussunnitelmat perustuvat ruotsalaisiin laskelmiin. Ne eivät uusien ruotsalaisten ja suomalaisten arvioiden mukaan pidäkään paikkaansa.

- Uusia tietoja ydinvoiman kustannuksista ovat esim. purkukustannukset, jotka tulevat olemaan kaksinkertaiset voimalan rakennuskustannukseen verrattuna. Ydinvoimaloiden taloudelliset vastuut Suomessa onnettomuuden sattuessa ja jätehuollossa eivät ole muiden maiden tasolla.

- Fennovoiman saksalaisomistaja on EON, sen suunnitelmista sijoittaa Saksan ydinjätteet Suomeen liikkuu huhuja.

- Olkiluoto 3:n reaktorin vaarallisesta suunnitteluvirheestä on vuotanut tietoa. STUK ei ole kommentoinut ongelmaa.

- Simoon suunnitellun voimalan 5 km suojavyöhykkeellä asuu yli 3000 ihmistä, Arabiemiraatteihin uudet voimalat rakennetaan 50 km päähän kaupungeista.

- Uraanikaivosten vaikutuksesta ympäristöön ja ihmisiin ei ole suomalaisilla tietoa, myöskään muiden maiden huonoja kokemuksia ei tunneta - eikä käytetä.

- Sähkönkulutusarvio on nostettu metsäteollisuuden arvioksi, vaikka se siirtää tuotantoaan muihin maihin ja haluaa rakentaa ydinvoimaa TVO:n kautta.

- Ydinenergialainsäädännössä ei ole sanktioitu virheellisten tai kyseenalaisten tietojen antamista periaatepäätöshakemuksessa, joten vastuu niistä kuuluu hakijan sijaan hallitukselle ja eduskunnalle. Voi vain ihmetellä, miksi joillakin on niin kiire saada juuri tämän eduskunnan aikana päätöksiä jopa vasta vuosia myöhemmin aloitettavista voimalan rakentamisista. Tällaisia maan tulevaisuuteen ratkaisevasti vaikuttavia päätöksiä on edesvastuutonta tehdä vastoin kansan enemmistön tahtoa ja puutteellisilla tai virheellisillä tiedoilla.

Energiantarpeen tyydyttämisestä on esitetty useita vaarattomia ja työllistäviä vaihtoehtoja, niihin ja EU:n vaatimuksiin uusiutuvan energian kasvusta on paneuduttava ja niitä on myös käsiteltävä julkisuudessa asiallisesti eikä vain mitätöinnillä. Kaikki hakijat ovat luvanneet suuria uusiutuvien energioiden hankkeita. Ne pitäisi aloittaa välittömästi, jotta työllisyys paranee kautta koko maan eikä jäädä yhä enemmän syrjään kaikkein nopeimmin kasvavilta tulevaisuuden markkinoilta.

Tekniikka elämää palvelemaan ry

Lisätietoja: Jouko Niemi jouniemi(at)kaapeli.fi

Teematiedote 1/2010 Suomen energiaratkaisut

Lehdistötiedote ydinvoiman purkukustannuksista

www.sortirdunucleaire.org  English-speaking Media:
Steven Mitchell, + 33 (0) 9 52 49 50 22