Lehdistötiedote: Energiaverojen uudistusehdotus

Lehdistötiedote                                   Julkaisuvapaa        10.8.2010

Energiaverojen uudistusehdotus ei ohjaa ympäristöä suojelevaan suuntaan, vaan suosii riippuvuutta fossiilisista polttoaineista

Valtiovarainministeriö mainostaa ehdotustaan energiaverojen muutoksesta ympäristöperusteiseksi, koska verotuksen rakenne mahdollistaa kasvihuonekaasupäästöjen ja muiden päästöjen huomioon ottamisen. Ehdotus ei kuitenkaan ohjaa kuluttajia ympäristöperusteisesti, koska luotua verotusrakennetta käytetään siten, että päästöjen merkitys on marginaalinen. Veroa maksettaisiin lähinnä polttoaineen energiasta, mikä ei suosi vähäpäästöisiä polttoaineita. Esimerkiksi bensiinin ja sen käytön verotus ei muutu lainkaan ja dieselöljyn veronkorotus kompensoidaan käyttövoimaveron alennuksella, jolloin dieselöljynkään käytön verotus ei keskimäärin muutu ja verotus alenee dieselautoja vähän käyttäville. Sen sijaan esimerkiksi biokaasun liikennekäytön verotusta korotetaan merkittävästi ottamalla uudelleen käyttöön  käyttövoimavero, joka vuoden 2004 alusta poistettiin. Liikennepolttoaineiden käytön  välistä suhdetta muutetaan siten, että fossiilinen dieselöljy tulee halvimmaksi vaihtoehdoksi, kun nykyisessä verojärjestelmässä pääosin jätteistä tehty kotimainen  biokaasu on halvin.

Valtiovarainministeriön ehdotus kannustaa raakaöljyriippuvuuden ylläpitämiseen varsinkin liikenteessä, mutta myös lämmityksessä ja työkoneiden polttoaineiden käytössä. Uudenlaiset energiaratkaisut vaativat myös uudenlaista politiikkaa, jossa monopolien suosimisen sijasta sallitaan esimerkiksi maatilojen energiaomavaraisuus.

Tekniikka Elämää Palvelemaan ry ehdottaa valtiovarainministeriölle lähettämässään lausunnossa, että verotuksen rakennetta hyödynnetään vähäpäästöisten uusiutuvien polttoaineiden ja muiden uusiutuvien energialähteiden käyttöön kannustamiseen ja siten raakaöljyriippumattomuuteen. Lausunto, joka sisältää runsaasti konkreettisia ehdotuksia tämän tavoitteen toteuttamiseen, on ladattavissa täältä: Lausunto energiaverotuksen uudistamista koskevasta hallituksen esityksen luonnoksesta

Lisätietoja: Jouko Niemi puh. 044-5210359
Tekniikka Elämää Palvelemaan ry
tep (ät) kaapeli.fi